Hà Nội xây dựng thành phố thông minh: Cần giải quyết nhiều bài toán khó

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội nhấn mạnh, thành phố phát triển với mọi tiện ích thông minh, được thể hiện thông qua những lựa chọn, giải pháp, công nghệ.