Đắk Lắk: Kỷ luật, xem xét kỷ luật nhiều cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm và tiếp tục thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối các cá nhân liên quan đến việc bán rẻ "đất vàng".