Jotun tổ chức hội thảo về công trình xanh

Hội thảo "Giải pháp bền vững" do Jotun Việt Nam tổ chức bàn về các giải pháp công trình xanh mang tính tổng thể để ứng phó biến đổi khí hậu.