Phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.