Tuyệt đối không lơ là trước dịch Covid-19 để ổn định, phát triển KT-XH

Tp.Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không lơ là trước dịch Covid-19 để ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.