Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.