Khai trừ ra khỏi Đảng Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm tỉnh Lạng Sơn

Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khiêm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.