Đại tá, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC, nguyên Phó Giám đốc Công an làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh

Đại tá Nguyễn Văn Toan, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.