Đồng Nai: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 16/2, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.