Đơn vị thiết kế nội thất 10 năm chỉ làm một phong cách có gì đặc biệt?

10 năm chỉ làm 1 phong cách có nhàm chán không? Đó là câu hỏi mà khách hàng đã rất nhiều lần hỏi Byzan và câu trả lời của chúng tôi là không.