Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm dự án ma Đà Lạt Pearl

Sở Tài nguyên - Môi trường và Xây dựng của tỉnh Lâm Đồng khẳng định ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, không có dự án Đà Lạt Pearl và đề nghị kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan.