Gelex Electric đặt mục tiêu lãi hơn 1.100 tỷ trong năm 2024

06/03/2024 20:02

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng.

Gelex Electric (GEE) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có kế hoạch niêm yết trên HoSE trong thời gian tới.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7% so với thực hiện năm 2023. Cụ thể, đối với các lĩnh vực kinh doanh, hội đồng quản trị xác định, các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị phần với những sản phẩm truyền thống trong ngành sản xuất thiết bị điện gồm: dây cáp điện, máy biến áp, thiết bị đo điện... Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng như Lào, Phillipines, Myanmar, Campuchia, Australia, Mỹ, Hàn Quốc...

Triển lãm thiết bị điện Gelex Electric diễn ra vào ngày............ tại........... Ảnh: Gelex Electric

Triển lãm trưng bày các sản phẩm thiết bị điện của Gelex Electric. Ảnh: Gelex Electric

Công ty chú trọng vào công tác phát triển sản phẩm bằng các hoạt động nghiên cứu; cải tiến sản phẩm, kiểm soát thiết bị - công nghệ sản xuất; nắm bắt nhanh xu hướng mới về công nghệ, vật liệu, sản phẩm... Đơn vị tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trong ngành trên thế giới, lựa chọn các sản phẩm đem lại hiệu quả cao trong chuỗi giá trị ngành điện.

Song song với việc tăng cường công tác quản lý, quản trị chung toàn hệ thống, tăng cường quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, Gelex Electric xây dựng phương án, thực hiện cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế. Đơn vị cũng hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại các công ty dự án năng lượng thuộc sở hữu của mình và các công ty thành viên nhằm nâng cao chỉ số tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm niêm yết (ngày 31/12/2023, số lượng cổ phiếu GEE lưu hành là 300 triệu cổ phiếu). Việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, củng cố danh tiếng, cũng như thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn để phát triển kinh doanh, khai thác hiệu quả khối tài sản hiện hữu của Gelex Electric.

Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.607 tỷ đồng gần tương đương so với mức thực hiện năm 2022, đạt 85,5% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 967 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2022, đạt 104,2% kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với kết quả này, công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền, cũng là mức cổ tức đã duy trì trong nhiều năm nay.

Gelex Electric đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý nội bộ, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt trong triển khai công tác mở rộng thị trường phù hợp với tình hình thực tế. Nhóm ngành hàng thiết bị điện trong toàn hệ thống vẫn giữ vững thị phần, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đối với các mặt hàng chủ lực như dây cáp điện, máy biến áp, thiết bị đo đếm điện (công tơ điện tử và biến dòng biến áp).

Hải My