Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ông Nguyễn Trọng Tài - Trưởng phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.