Bình Phước: Kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt 1.331 triệu USD

02/04/2024 12:15

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Bình Phước trong quý 1 ước tăng 6,01% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 27 so với cả nước.

Theo báo cáo tại kỳ họp tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 tỉnh Bình Phước, diễn ra chiều ngày 1/4, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) quý 1 ước tăng 6,01% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 27 so với cả nước.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt 1.331 triệu USD, đạt 22,7% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đến ngày 28/3 là 2.725 tỷ đồng, đạt 22% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 21% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách là 3.690 tỷ đồng, đạt 26% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 22% dự toán HĐND tỉnh thông qua. 

Kinh tế vĩ mô - Bình Phước: Kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt 1.331 triệu USD

Chủ tịch UBND tỉnh - bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh năm 2024 có những khó khăn, tác động từ tình hình chung, do đó một số chỉ tiêu thực hiện còn chưa tốt.

Trong quý 1, toàn tỉnh có 228 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 8.160 tỷ 181 triệu đồng, đạt 20,7% kế hoạch năm.

Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 11.874 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 200.189 tỷ 122 triệu đồng (đã trừ doanh nghiệp giải thể). Cả quý có 9 hợp tác xã thành lập mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 330 hợp tác xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thông tin truyền thông, đối ngoại được mở rộng, đã tổ chức thành công Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024 để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đối với công tác quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Phước tiến hành rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý 1 tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng của một số cây trồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh - bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh năm 2024 có những khó khăn, tác động từ tình hình chung, do đó một số chỉ tiêu thực hiện còn chưa tốt.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các ngành, địa phương tập trung các giải pháp để thực hiện theo từng lĩnh vực phụ trách, tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ. Các giải pháp thực hiện phải cụ thể, cần sự phối hợp tốt, rà soát kỹ công việc, bám sát tình hình, các phương án thực hiện rõ ràng.

Tại phiên họp, bà Trần Tuệ Hiền cũng thống nhất với nội dung về công tác quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch để trình Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ đúng quy định.