Thanh Hóa thu nội địa gần 6.000 tỷ trong 2 tháng đầu năm

20/02/2024 12:08

Trong tháng 2, thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, tháng 2 năm 2024 thu nội địa trên địa bàn tỉnh này ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa ước đạt 5.927 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán năm và bằng 136,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau 2 tháng đầu năm, một số khoản thu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 276,8 tỷ đồng, bằng 159,8%, tăng mạnh so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này với nguyên nhân là do ghi nhận số tiền mà Công ty cổ phần Anh Phát Petro và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong kỳ này đã nộp thuế bảo vệ môi trường nợ đọng của kỳ phát sinh trong năm 2023, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của thu nội địa trên địa bàn. 

Kinh tế vĩ mô - Thanh Hóa thu nội địa gần 6.000 tỷ trong 2 tháng đầu năm

Thu từ xăng dầu vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, mặc dù thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các khoản thu liên quan tới đất như: tiền sử dụng đất ước đạt 1.618 tỷ đồng, bằng 158,1% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 607,2 tỷ đồng, bằng 1.021,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt cao so với cùng kỳ được chỉ ra theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa là do một số doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn nộp tiền thuê đất một lần.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng trưởng tốt, ước đạt 1.915,5 tỷ đồng, bằng 128,6% so với cùng kỳ, với nguyên nhân là do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai tháng 11/2023.

Ngoài ra, các khoản thu khác cũng có sự tăng trưởng tốt như: thuế thu nhập cá nhân ước đạt 208,3 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ ước đạt 147,2 tỷ đồng, bằng 104,3% so với cùng kỳ...

Còn lại, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục thu nội địa, nhưng ghi nhận mức thu sụt giảm so với cùng kỳ năm 2023 như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 636,6 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 230,4 tỷ đồng, bằng 91,4% so với cùng kỳ.

Kinh tế vĩ mô - Thanh Hóa thu nội địa gần 6.000 tỷ trong 2 tháng đầu năm (Hình 2).

Anh Phát Petro và Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 2 đơn vị cung cấp lượng lớn xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu của Ngưởi Đưa Tin, năm 2023 tổng thu nội địa của tỉnh Thanh Hóa đạt 26.391 tỷ đồng, đạt 120,8% dự toán tỉnh giao, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 16.888 tỷ đồng, giúp tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 đạt 43.279 tỷ đồng, vượt 22,5% dự toán được giao; đứng thứ 8 trong cả nước và đứng đầu khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Năm 2024, Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Thanh Hóa giao chỉ tiêu thu nội địa là 21.417 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu trên, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.