Để GDP đạt 6 - 6,5% năm 2024, ĐBQH nói cần bắt tay làm ngay

19/02/2024 16:09

ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024 hoàn toàn có cơ sở đạt được, nếu tất cả chúng ta đồng lòng.

Sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Người Đưa Tin (NĐT) đã lắng nghe chia sẻ từ ĐBQH Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, ĐBQH tỉnh Bình Dương về những kỳ vọng cũng như giải pháp để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2024 như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

NĐT: Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nghị quyết đã nêu các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Xin đại biểu đánh giá về những chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đề ra 6,0-6,5% là mức tăng trưởng cao ở khu vực và trên thế giới. Đây là chỉ tiêu rất thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột và khủng hoảng chính trị ở một số quốc gia, khu vực diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, đe dọa đến các chuỗi cung ứng và tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, đây có thể nói là nỗ lực rất lớn của Đảng, Chính phủ, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng này đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Chỉ tiêu tăng trưởng GDP hoàn toàn có cơ sở đạt được, nếu tất cả chúng ta đồng lòng, dồn toàn tâm, toàn lực thì sẽ đạt, thậm chí đạt và vượt.

Kinh tế vĩ mô - Để GDP đạt 6 - 6,5% năm 2024, ĐBQH nói cần bắt tay làm ngay

ĐBQH Nguyễn Quang Huân.

NĐT: Như ông nói, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2024 có thể đạt, thậm chí đạt vượt. Nhưng để đạt điều này cần phải lưu ý gì?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Theo tôi, để đạt được chỉ tiêu này không chỉ ở cấp Trung ương mà đòi hỏi cả địa phương, người dân và doanh nghiệp, các Hội nghề nghiệp, các ngành nghề cùng tham gia. Có như vậy mới thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bởi, với mục tiêu tăng trưởng có nhiều bên cùng tham gia, chỉ cần một bên tác động lệch là có thể ảnh hưởng sang các bên khác. Thí dụ, doanh nghiệp mà không nỗ lực tìm thị trường, không tìm cách bù đắp các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, không tìm thị trường mới để xuất khẩu, duy trì tăng trưởng thì làm sao nền kinh tế chung có thể tăng trưởng được?

Do đó, hoàn toàn có thể tăng trưởng được nếu như chúng ta tập trung tháo gỡ các nút thắt về các thủ tục cho doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp phát triển thì GDP sẽ tăng trưởng

NĐT: Là ĐBQH, đồng thời cũng là người đứng đầu của một doanh nghiệp, theo ông các doanh nghiệp Việt hiện nay còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc như thế nào trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Hiện nay, không ít doanh nghiệp khi tiếp cận các thủ tục vẫn còn gặp phiền hà. Tôi cho rằng, cần phải lắng nghe, ghi nhận những vấn đề đó từ các doanh nghiệp rồi sau đó các cấp, các ngành tiến hành thanh tra kiểm tra. Đây là điều các cơ quan Trung ương và các cơ quan ở địa phương phải chủ động kiểm soát.

Để doanh nghiệp phát triển, tôi cho rằng khâu thúc đẩy quá trình để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thay đổi cách thức kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất nhưng không còn phiền hà, nhiêu khê thì sẽ thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh phát triển.

Khi doanh nghiệp phát triển thì GDP sẽ tăng trưởng. Bởi, GDP là do "từng tế bào, từng doanh nghiệp" tạo nên. Do đó, phải tạo điều kiện cho họ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế vĩ mô - Để GDP đạt 6 - 6,5% năm 2024, ĐBQH nói cần bắt tay làm ngay (Hình 2).

Thúc đẩy quá trình để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khi doanh nghiệp phát triển thì GDP sẽ phát triển.

NĐT: Vậy theo ông, để đạt được chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng cần có những giải pháp nào triển khai ngay từ những tháng đầu năm 2024?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Theo tôi, cần có những chính sách thúc đẩy được các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, các đơn vị, các cấp các ngành cùng vào cuộc nỗ lực ngay từ đầu năm thì GDP chúng ta đặt ra sẽ có thể đạt được.

Việt Nam cũng đang chuyển mình thành nước thu nhập trung bình, không còn lạc hậu nữa nên tác phong công nghiệp cũng cần phải đáp ứng. Đặc biệt lưu ý không có dềnh dàng câu chuyện lễ Tết nữa mà sau Tết cần phải bắt tay vào làm ngay.

Còn mỗi một đơn vị từ Trung ương đến địa phương cũng đều đã lên kế hoạch từ năm 2023 về kế hoạch phát triển trong năm 2024. Do đó, cần bám sát vào kế hoạch để thực hiện ngay. Cùng với đó, với từng doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch hàng năm, hàng quý. Do đó, cần bám sát kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch kịp thời khi môi trường bên ngoài biến động. Như vậy, vẫn sẽ giữ được nhịp sản xuất của doanh nghiệp.

NĐT: Xin ông chia sẻ thêm về kỳ vọng của mình về những chỉ tiêu tăng trưởng như Nghị quyết 103 của Quốc hội đã đề ra?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Nếu đẩy mạnh phát triển khoa học và tái cơ cấu của từng ngành, từng lĩnh vực, nếu có đổi mới sáng tạo trong từng ngành như ngành nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản đưa khoa học công nghệ vào; tái cơ cấu trong ngành công nghiệp, tăng cường sản xuất phụ trợ thì năng suất lao động tăng.

Do đó, đi đúng con đường và định hướng mà Nghị quyết của Đảng đưa ra, tạo thành 3 đột phá chiến lược thì chỉ tiêu Quốc hội nêu ra trong Nghị quyết 103 chúng ta sẽ đạt, thậm chí đạt vượt.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Giải quyết các điểm nghẽn để thu hút vốn đầu tư

ĐBQH Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn Hà Nội) cho rằng để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2024, ngay từ đầu năm cần tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh đầu tư công, nhất là các công trình hạ tầng giao thong, hạ tầng năng lượng, hạ tầng kỹ thuật số... Cùng với đó là khắc phục tình trạng "đầu năm đủng đỉnh" trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ hai, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết các điểm nghẽn để thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Thứ ba, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, đây là lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế, có tiềm năng và còn rất nhiều dự địa để phát triển. Tập trung đầu tư chuyên sâu để làm chủ toàn bộ quy trình sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thông qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này và nâng cao thu nhập cho người lao động trong khu vực nông nghiệp và nông dân.