Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng cao thứ 4 thế giới

Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng khoảng 50 - 75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.