Triệt phá tụ điểm sản xuất hàng chục ngàn lít dầu diesel giả đưa về TP HCM tiêu thụ

Một đường dây sản xuất dầu diesel giả hàng chục ngàn lít qua tái chế nhớt, từ Bình Thuận đem về TP HCM tiêu thụ đã bị triệt phá.