Nguồn cung ngô đang dần nới lỏng - gánh nặng về chi phí trong ngành chăn nuôi sẽ giảm bớt?

Sau khi liên tục suy yếu từ mức đỉnh 10 năm do những thông tin tích cực về nguồn cung tại các quốc gia sản xuất ngô hàng đầu thế giới như Brazil, Ukraine và Mỹ, giá ngô đang có dấu hiệu hồi phục trở lại.