Số doanh nghiệp lập mới của năm 2023 chạm mức kỷ lục

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 là 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022 - cũng là lần đầu tiên chạm mức kỷ lục.