Đề xuất không giảm thuế VAT 2% với chứng khoán, bất động sản

Nếu áp dụng giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 thì dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng.