Gen Z – Thế hệ số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam

Mặc dù chỉ chiếm 20% dân số Việt Nam và đa số chưa có nguồn thu nhập cao nhưng Gen Z đang là tập khách hàng quan trọng với các ngân hàng số bởi sự năng động, thông thạo về công nghệ, tư duy tiến bộ và cởi mở, cũng như kỹ năng quản lý tài chính cá nhân tốt hơn hẳn so với các thế hệ đi trước.