Nhà ở dành cho người thu nhập thấp 'đứng bánh': Chủ đầu tư không bỏ tiền đầu tư

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp ở Quảng Nam đã không bỏ tiền đầu tư vào dự án.