Liên tục có chỉ đạo nóng từ Chính phủ, tương lai nào cho thị trường bất động sản 2024?

Từ cuối năm 2022, liên tục các chỉ đạo từ Chính phủ nhằm tháo gỡ cho thị trường bất động sản đã tạo ra tâm lý tích cực cho người mua. Tuy nhiên, để các chính sách thẩm thấu vào thị trường vẫn cần thời gian.