Xe

Các hãng xe Mỹ dần bị ghẻ lạnh ở Trung Quốc

Cả General Motors và Ford đều giảm doanh số đáng kể trong 2022, có thể dẫn đến những quyết định khó khăn trong thời gian tới.