Xe

Nhiều xe Toyota Rush của khách Việt bị gãy ăng-ten vây cá

Nhiều chủ xe sử dụng Rush 2020 gặp trường hợp ăng-ten bị gẫy dù không va chạm vào đâu.