Xe

Cơ quan an toàn giao thông Mỹ kém cỏi khi điều tra lỗi ôtô

Hệ thống lỗi thời, thiếu tài liệu, và những sơ suất khác khiến NHTSA chậm chạp khi điều tra lỗi cũng như triệu hồi xe.