Hơn 900ha đất trồng lúa tại Tp.HCM cần chuyển mục đích sử dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tp.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về việc trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố thông qua danh mục dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn.