Viettel Global lãi trước thuế hơn 3.000 tỷ đồng

02/02/2023 17:01

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Viettel Global gấp 3 lần năm 2021, tăng từ 880 tỷ đồng lên 3.021 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) vừa công bố doanh thu lũy kế cả năm 2022 đạt hơn 23.700 tỷ đồng, tăng gần 4.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 23,4% so với năm 2021. Doanh thu tăng trong khi giá vốn tăng thêm không đáng kể, đưa lợi nhuận gộp tăng gần 4.400 tỷ đồng, lên 11.540 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 48,6%, tức cứ hai đồng doanh thu, Viettel Global lãi gộp gần một đồng.

Về cơ cấu doanh thu theo thị trường, thị trường châu Phi tăng 27,9% đạt 10.808 tỷ đồng, thị trường Đông Nam Á tăng 25,2% đạt 10.651 tỷ đồng và thị trường Mỹ Latinh đạt 2.279 tỷ đồng.

Thị trường châu Phi tiếp tục là động lực tăng trưởng mới của Viettel Global. Ảnh:

Thị trường châu Phi tiếp tục là động lực tăng trưởng mới của Viettel Global. Ảnh: Tuấn Hải

Hoạt động tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết cũng khởi sắc so với năm trước đó với doanh thu tài chính đạt 3.577 tỷ đồng. Trừ chi phí tài chính, doanh nghiệp đạt lợi nhuận hoạt động tài chính ròng dương gần 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên kết cũng tăng hơn 2.100 tỷ đồng, lên 283 tỷ đồng.

Năm 2022 là lần đầu tiên lợi nhuận năm của Viettel Global vượt mức 3.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.549 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 860 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, tổng các loại thuế, phí mà Viettel Global và các công ty con đã nộp ngân sách đạt 5.332 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là thuế giá trị gia tăng với 2.761 tỷ đồng; tiếp đến là thuế tiêu thụ đặc biệt (759 tỷ đồng), thuế thu nhập doanh nghiệp (548 tỷ đồng)...

Tính đến cuối năm 2022, công ty có tổng tài sản hơn 50.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 29.200 tỷ đồng với vốn hóa của cổ phiếu VGI trên sàn chứng khoán đạt hơn 70.000 tỷ đồng.

Nguyễn Long