Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hòa Bình

01/12/2023 20:30

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bưu điện thành phố Hòa Bình bằng hình thức "Khiển trách".

Ngày 30/11, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành kỳ họp tháng 11/2023 với một số nội dung, trong đó xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Bưu điện thành phố Hòa Bình thuộc Đảng uỷ Bưu điện tỉnh.

Qua kiểm tra, Chi bộ Bưu điện thành phố Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2022, đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, dẫn đến chi bộ có 3 đảng viên bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức "Khiển trách " gồm: ông Lê Hồng Đô - Bí thư Chi bộ (Giám đốc Bưu điện thành phố Hòa Bình), bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Chi bộ (Phó Giám đốc) và bà Lê Thị Kiều Thu - Chi uỷ viên Chi bộ Bưu điện thành phố thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh (Kế toán trưởng).

Những tồn tại được chỉ ra như sử dụng lao động thuê khoán chưa được quản lý chặt chẽ; có hiện tượng đơn vị sử dụng lao động thuê khoán nhưng không được cập nhật trên hệ thống.

Ngoài ra, doanh thu bưu chính chuyển phát tại Bưu điện thành phố chưa kịp thời và đầy đủ dẫn đến có sự chênh lệch giữa doanh thu cước theo sản lượng thực tế và hợp đồng lớn hơn so với doanh thu cước ghi nhận trên sổ sách, với số tiền 813 triệu đồng trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022.

Các cá nhân: Lê Hồng Đô, Phạm Thị Quỳnh Nga, Lê Thị Kiều Thu bị Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức "Khiển trách ".

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình quyết định kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với Chi bộ Bưu điện thành phố Hoà Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2022, và cá nhân ông Lê Hồng Đô, bà Phạm Thị Quỳnh Nga và bà Lê Thị Kiều Thu.