Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe online từ hôm nay 1/12

01/12/2023 20:08

Theo Thông tư 63 công dân nộp hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm lệ phí từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.

Theo quy định Thông tư 63/2023/TT-BTC, kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, công dân nộp hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm lệ phí từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.

Ngoài ra, Thông tư này còn giảm 10% lệ phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trực tuyến và 50% mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, mức thu phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trực tuyến từ 1/12/2023 đến hết 31/12/2025 như sau:

Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe online từ hôm nay 1/12 - Ảnh 1.

Mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1/12/2023 đến hết 31/12/2025 như sau:

Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe online từ hôm nay 1/12 - Ảnh 2.


Bạn đang đọc bài viết "Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe online từ hôm nay 1/12" tại chuyên mục Tiêu dùng.