Đại hội Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029

02/04/2024 20:16

Đại hội lần thứ IV của Hội Luật gia huyện Yên Thủy đã bầu ra ban chấp hành, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Ngày 2/4 Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Luật gia Quách Đình Minh - Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và chỉ đạo.

Đại hội lần thứ IV của Hội Luật gia huyện Yên Thủy là một sự kiện quan trọng của huyện hội. Tại Đại hội, với tinh thần làm việc dân chủ, đại biểu thảo luận, đánh giá đúng tình hình hoạt động của Huyện hội khóa III, xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Huyện hội khóa IV.

Sự kiện - Đại hội Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Luật gia Quách Đình Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Yên Thủy được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, cùng với đó là sự liên kết hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.

Qua đó, Huyện hội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, vừa đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp nhất, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc và trí tuệ. Đại hội lần thứ IV của Hội Luật gia huyện Yên Thủy đã bầu ra ban chấp hành, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Sự kiện - Đại hội Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 2).

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa IV.

Đại hội kêu gọi “toàn thể các Chi hội trực thuộc, các Hội viên phát huy cao độ tinh thần làm việc, ý chí tự lực, sức mạnh đại đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa IV phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa III”.

Khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội Luật gia huyện Lạc Thủy tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Tỉnh hội Hòa Bình và Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy.

Sự kiện - Đại hội Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 3).

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ mới Hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của Hội;

Cụ thể: Chủ động tham mưu, đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động Hội, phát huy những mặt công tác làm tốt, khắc phục những mặt còn tồn tại.

Thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của hội theo quy định Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Tiến hành xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động tham gia các đề án xã hội hóa pháp luật trên địa bàn, các đạo luật mới đều được phổ biến đến hội viên và nhân dân.

Sự kiện - Đại hội Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 4).

Huyện hội huyện Lạc Thủy chúc mừng Đại hội Huyện hội Yên Thủy.

Tiếp tục thực hiện hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên, Hội hoạt động trên tinh thần “đoàn kết, đổi mới và phát triển vì dân, vì công lý”, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của hội viên. Xác định “mỗi Luật gia là một tuyên truyền viên, tư vấn viên pháp luật, giúp dân bằng pháp luật”.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Huyện hội Yên Thủy phấn đấu “không để tổ chức hội yếu kém, không có hội viên vi phạm bị xử lý”.

Đàm Quang