Better Choice Awards 2023: Chính thức mở cổng bình chọn Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo hôm nay

Sau 2 tuần triển khai, hôm nay (2/10), Giải thưởng Better Choice Awards tiếp tục mở rộng khuôn khổ bình chọn với hạng mục mới, thu hút đông đảo sự quan tâm từ người tiêu dùng.