Khóa học kỹ năng lái xe an toàn đầu tiên từ Revzone Yamaha Motor

20 học viên là khách hàng sở hữu các dòng xe Yamaha đã hoàn thành khóa học đầu tiên này.