VCCI: 93,9% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi Covid-19, chỉ có thể cầm cự thêm tối đa 6 tháng nữa

Theo nhận định của Chủ tịch VCCI, dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài đã khiến tất cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó, 3 ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là du lịch, chế biến thuỷ sản, giao thông vận tải.