Nhà sáng lập hãng luật Harvey Law Group: 'Tôi thích sự cạnh tranh'

Trở lại Kinh doanh Năm 1992, ông Jean-Francois Harvey sáng lập Harvey Law Group - tập đoàn luật đa quốc gia trải dài trên 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Qua hơn 30 năm hành nghề,...