FPT Long Châu hợp tác chiến lược cùng Bayer Việt Nam

Hai bên hợp tác đào tạo, nâng cao chuyên môn cho dược sĩ, đồng thời triển khai các chương trình cung cấp kiến thức thường thức về bệnh học cho bệnh nhân, cộng đồng.