Bộ GTVT: Làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

31/05/2023 16:05

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe.

Ngày 30/5, Bộ GTVT đã có Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Cụ thể, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe chưa kiểm tra, giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức, không đúng thực tế; gửi và tiếp nhận báo cáo đăng ký đào tạo lái xe chậm nhiều ngày; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; đào tạo không đúng nội dung, chương trình; tổ chức sát hạch chưa nghiêm túc...

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Bộ GTVT chỉ đạo và yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo Sở cấp GPLX theo quy định.

Tập trung khắc phục các tồn tại, sai sót và quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra Bộ GTVT; tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, cấp chứng chỉ; báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được các Đoàn kiểm tra Bộ GTVT chỉ ra để có hình thức xử lý tương xứng; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Thứ hai, đôn đốc đoàn thanh tra việc cấp GPLX phòng ngừa tiêu cực.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở GTVT trong công quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về hoạt động đào tạo lái xe theo kết quả rà soát, tổng hợp dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục đã gửi cho các Sở GTVT.

Nghiên cứu, xử lý các đề xuất, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra Bộ GTVT, các Sở GTVT trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Trên cơ sở đó, đề xuất Bộ GTVT các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng ngừa tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Chấn chỉnh, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Thứ ba, Sở GTVT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp dữ liệu quản lý DAT do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp và số liệu (dữ liệu DAT) đã được các Đoàn kiểm tra Bộ GTVT chỉ ra, tổ chức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) trong công tác đào tạo lái xe ô tô.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thực hiện đúng quy định trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai sót trong công tác quản lý, thực hiện của Sở.

Quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra Bộ GTVT đã nêu tại biên bản kiểm tra, trường hợp có dấu hiệu tiêu cực phải chủ động chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Tuệ Minh

Bạn đang đọc bài viết "Bộ GTVT: Làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe" tại chuyên mục Tin tức.