Bảng lương mới của y tá áp dụng từ ngày 1/7 tới đây

26/05/2023 13:00

Mức lương cơ sở của y tá ngày 1/7/2023 sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 sẽ tăng 310.000 đồng/tháng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Cơ cấu lương của nhân viên y tế là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang được tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Như vậy, mức lương của y tá năm 2023 sẽ có 2 mức cụ thể như sau:

Bảng lương mới của y tá áp dụng từ ngày 1/7 tới đây - Ảnh 1.

Bạn đang đọc bài viết "Bảng lương mới của y tá áp dụng từ ngày 1/7 tới đây" tại chuyên mục Tin tức.